Zapomniani Bohaterowie

WSPARCIE STRONY
Żołnierze Wyklęci - Zapomniani Bohaterowie na facebook
FUNDACJA ''PAMIĘTAMY''
THE DOOMED SOLDIERS
Freedom And Independence
NATIONAL ARMED FORCES
Instytut Pamięci Narodowej
Zeszyty Historyczne WiN-u
GLAUKOPIS - Pismo Społeczno-Historyczne
Historia miejscowości Gminy Urszulin
ENDECJA.pl
Brygada Świętokrzyska NSZ

Leopold Okulicki
GRH Ogniowcy
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
KAMPANIA WRZEŚNIOWA 1939


www.michalkiewicz.pl - strona autorska Stanisława Michalkiewicza
ALBUM POLSKI - Nasze Małe Ojczyzny
Witryna poświęcona twórczości i życiu Józefa Mackiewicza (1902 - 1985)
Łysiakmania
WOLNI i SOLIDARNI
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem
13grudnia.org.pl
Żarowska Izba Historyczna
Strony Patriotyczne
SURGE POLONIA
Prawy Prosty. Niezależny Magazyn Informacyjny
Polsko-Polonijna Gazeta Internetowa KWORUM
Ogrody Wspomnień
niedziela, 09 maja 2010
9 maja - to IM należą się dziś znicze...
9 maja 1945 - Pierwszy dzień zwycięstwa w Grajewie

W kontekście amoku "pojednania" jaki opętał w ostatnich tygodniach poputczików z "Wyborczej" i apelu grupy pożytecznych idiotów z "TPPR-bis" nawołujących do palenia zniczy na grobach sowieckich okupantów, polecam lekturę tekstu o ataku oddziałów Armii Krajowej na Grajewo... jeszcze mamy komu palić dzisiaj znicze !

9 maja 1945 r. był utrwalany przez komunistów w świadomości Polaków jako Dzień Zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej. Paradoksalnie, dla partyzantów podziemia poakowskiego z okolic Grajewa i Łomży był dniem największego zwycięstwa nad powstającym tam kolaboranckim i zbrodniczym aparatem władzy komunistycznej.
Z 8 na 9 maja 1945 r. około 200-osobowe zgrupowanie mjr. Jana Tabortowskiego "Bruzdy" opanowało Grajewo...
czytaj dalej:
Strona główna>
środa, 05 maja 2010
Inscenizacja "Żołnierze Wyklęci"
Inscenizacja "Żołnierze Wyklęci" - 9 maja 2010 r., godz. 17.00, Warszawa

9 maja 2010 r., o godzinie 17.00 w Warszawie, na polu PGR Bródno przy ul. Św. Wincentego odbędzie się widowisko historyczne "Żołnierze Wyklęci", poświęcone pamięci tych których przez dziesiątki lat nazywano "bandytami" i spychano na margines historii.

8 maja 1945 roku zakończyła się II Wojna Światowa w Europie. We wszystkich miastach starego kontynentu świętowano koniec sześcioletniego koszmaru wojny. Również  w Polsce rozbrzmiały zwycięskie chorały, jednak silnie stłumione echami Jałty i Poczdamu.

Jednocześnie z zakończeniem okupacji hitlerowskiej, na ziemiach polskich przy pomocy sowieckich bagnetów umacniała się władza komunistyczna. Bardzo wielu Polaków nie chciało się pogodzić z nową okupacją – rozwinął się antykomunistyczny ruch oporu.

Pamięci tych których przez dziesiątki lat nazywano "bandytami" i spychano na margines historii poświęcamy nasze widowisko historyczne "Żołnierze Wyklęci". Inscenizacja odbędzie się 9 maja 2010 r., o godzinie 17.00 na polu PGR Bródno przy ul. Św. Wincentego. W widowisku tym weźmie udział około 70 rekonstruktorów z różnych grup historycznych, czołg T-34 oraz inne pojazdy.  Wykorzystane zostaną efekty pirotechniczne oraz broń filmowa.

Na inscenizację serdecznie zaprasza burmistrz Dzielnicy Targówek.

Źródło: www.wykleci.waw.pl
Strona główna>

piątek, 23 kwietnia 2010
Rajd im. kpt Henryka Flame "Bartka"
VI Rajd Górski im. kpt Henryka Flame "Bartka" - 02-03 maja 2010
Bielsko-Biała - Żywiec - Cieszyn - Wisła
2-3 maja 2010 r.

ORGANIZATORZY:
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej
 • Strzelecki Obwód Piechoty Górskiej
 • Międzyszkolny Klub Historyczny im. Danuty Siedzikówny "Inki"
Celem rajdu jest propagowanie wśród młodzieży form aktywnego wypoczynku i zapoznanie uczestników z historią podziemia antykomunistycznego na Podbeskidziu. Rajd upamiętnia bohaterskich żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych dowodzonych przez kapitana Henryka Flame ps. "Bartek", którzy 3 maja 1946 roku zajęli Wisłę i przeprowadzili kilkugodzinną defiladę pododdziałów.

I ETAP:
Grupa z Bielska-Białej
1. Zbiórka 2 maja 2010 roku o godzinie 6 .30 pod schroniskiem na Dębowcu.
2. Wymarsz o godzinie 7.00
3. Trasa:
szlak zielony - Szyndzielnia (1026)
szlak czerwony - Klimczok (1117)
szlak czerwony - Biały Krzyż (941)
szlak żółty - Smrekowiec (835)
szlak Zielony - Wisła Malinka
szlak Czarny - Wisław Głębce
4. Na trasie zostanie odprawiona polowa msza święta w intencji poległych i zamordowanych żołnierzy formacji niepodległościowych).
5. Planowany czas marszu - ok. 12 godzin

PROPONOWANE TRASY RAJDU dla pozostałych grup
Grupa z Cieszyna:
USTROŃ -szlak żółty- MAŁA CZANTORIA -czarny- WIELKA CZANTORIA -czerwony- PRZEŁ. BESKIDEK -czerwony- SOSZÓW WIELKI -czerwony- STOŻEK WIELKI - niebieski/zielony- WISŁA GŁĘBCE
Grupa z Żywca:
KAMESZNICA -szlak żółty- STOCZEK -czarny-czerwony- PRZEŁ. KUBALONKA -zielony- WISŁA GŁĘBCE

II ETAP
1. Zakwaterowanie w domu parafialnym parafii rzymskokatolickiej p.w. Znalezienia Krzyża Świętego oraz w domu noclegowym Salezjanów w Wiśle. Modlitwa w kościele, następnie spotkanie z kombatantami i historykami.
2. Ognisko - śpiew - posiłek (pieczenie kiełbasy).
3. Capstrzyk.

III ETAP - 3 maja
1. Pobudka 7.30
2. Śniadanie (we własnym zakresie) 8.00
3. Zbiórka i przemarsz do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w centrum Wisły 9.00
4. Msza św. w intencji Ojczyzny o godzinie 10.30
5. Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
6. Apel Poległych
7. Przejście do szkoły uczestników konkursu historycznego
8. Konkurs dla młodzieży
9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów, losowanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu godz. 14 00
10. Zakończenie rajdu
11. Powrót

REGULAMIN RAJDU "BARTKA"

1. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zarządzeń kierownika rajdu, organizatorów oraz opiekunów.
2. Od decyzji kierownictwa nie ma odwołania.
3. Niepodporządkowanie się zarządzeniom, zachowania niegodne uczestnika (np. spożywanie alkoholu itp.) skutkują usunięciem z rajdu.
4. Przy zapisie w sekretariacie LO ZCBM uczestnik wypełnia Kartę Uczestnika oraz podpisuje zgodę na przestrzeganie warunków regulaminu.
5. Uczestnicy rajdu wnoszą przy zapisie opłaty: 10 zł uczniowie, 30 zł pozostali uczestnicy rajdu.
6. Niepełnoletni uczestnicy rajdu pozostawiają przy zapisie pisemne oświadczenie opiekunów prawnych, potwierdzające zapoznanie się z regulaminem rajdu, akceptację jego warunków oraz wyrażenie zgody na udział w rajdzie podopiecznego. Oświadczenie może zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na marsz także w trudnych warunkach atmosferycznych.
7. Organizatorzy zapewniają transport plecaków z przystanku autobusowego pod Szyndzielnią do Wisły (warto więc podzielić bagaż na dwie części: mały plecak (jedzenie na drogę, napoje, peleryna itp.) i duży (śpiwór, karimata, odzież, żywność na dzień następny i inne).
8. Wszyscy uczestnicy rajdu są wyposażeni w odpowiednie obuwie do marszu górskiego (nieprzemakalne, sięgające powyżej kostki), pelerynę, czapkę, ciepłą odzież, odzież na zmianę, śpiwór i karimatę.
9. Osoba niedostatecznie przygotowana nie zostanie dopuszczona do udziału w rajdzie (organizatorzy nie zwracają wniesionej opłaty).
10. Wyżywienie i napoje uczestnicy rajdu zapewniają sobie we własnym zakresie.
11. Każdy uczestnik - uczeń może wziąć udział w konkursie wiedzy historycznej na temat Podziemia Niepodległościowego na Podbeskidziu.
12. Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie uwarunkowanych przyczynami atmosferycznymi lub innymi.
13. Uczestnicy samodzielnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków i urazów oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas trwania imprezy.
15. Od uczestników rajdu wymaga się posiadania dokumentów tożsamości.
16. Uczestnicy otrzymują identyfikator rajdu i obowiązani są nosić go widocznym miejscu.
17. Organizatorzy zapewniają opiekę duszpasterską oraz medyczną.

INFORMACJE DODATKOWE

Rajd odbywa się pod honorowym patronatem:
 • prof. dr. hab. Wojciecha Roszkowskiego
 • dr. Marka Migalskiego - Posła do Parlamentu Europejskiego
 • Stanisława Pięty - Posła na Sejm RP
 • Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Trasa rajdu Bielsko-Biała - Wisła (około 12 godzin marszu) jest trudna, wymaga dobrej kondycji fizycznej, zdarzają się otarcia i potknięcia - organizatorzy zapewniają opiekę sanitariuszy. Rajd odbywa się w każdych warunkach atmosferycznych - także w ulewnym deszczu, zalegającym śniegu itp. Wówczas w rajdzie uczestniczą zainteresowane osoby pełnoletnie oraz zainteresowane osoby niepełnoletnie, których opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę (rajd zostanie odwołany ze względu na zagrożenie życia uczestników tylko w przypadku wystąpienia wyładowań atmosferycznych).

Dla uczniów - uczestników rajdu (losowanie), zwycięzców konkursów strzeleckiego i historycznego przewidziano atrakcyjne nagrody, w tym wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez dr. Marka Migalskiego.

W rajdzie uczestniczyć mogą wszyscy chętni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zgłoszą się do dnia 23 kwietnia 2010r. i opłacą koszty uczestnictwa. W rajdzie mogą też uczestniczyć inne osoby zainteresowane propagowaniem idei odbudowy pamięci historycznej młodego pokolenia.

Zgłoszenie do udziału w rajdzie następuje drogą telefoniczną lub osobiście - w sekretariacie LO ZCBM - Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 13, tel. (033) 829 24 09. Relację z czterech poprzednich edycji rajdu można obejrzeć na stronie: www.rajdligi.republika.pl>

Dodatkowych informacji udziela:

Biuro Poselskie Stanisława Pięty, tel. 033 821 81 21 codziennie w godzinach 9.00-13.00;
http://www.spieta.com.pl

Strona główna>
środa, 21 kwietnia 2010
Panteon Narodowy nie dla prof. Janusza Kurtyki
SBecka nienawiść silniejsza niż śmierć

"... oni wygrają pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę
a kornik napiszę twój uładzony życiorys ..."
Zbigniew Herbert

Uwaga!
Zmiana w programie uroczystości pogrzebowych
śp. prof. Janusza Kurtyki


Msza Święta (bez zmian) 23 kwietnia 2010 r. o godz. 13.00 w Kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie przy ul. Grodzkiej. Następnie o godz. 16.00 pochówek w Alei Zasłużonych na krakowskim Cmentarzu Rakowickim.


Prezes IPN Janusz Kurtyka nie zostanie pochowany w Panteonie Narodowym krakowskiego kościoła Piotra i Pawła. Kościół odwołał wydaną wcześniej zgodę. Nie chce wyjaśniać dlaczego.
Fundacja Panteonu przekonała kardynała, że mają być tam pochowani ludzie, którzy swoją działalnością rozsławili Polskę na świecie. Bez względu na zasługi Janusza Kurtyki, nie wpisuje się on w ten nurt. Kierujący Fundacją prof. Franciszek Ziejka, zarejestrowany w 1978 r. przez SB jako kontakt operacyjny  o kryptonimie "Zebu", nie odbierał wczoraj telefonów.

Uroczysty pogrzeb tragicznie zmarłego w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem prezesa IPN miał się odbyć w piątek o godz. 13. Rozesłano już zaproszenia, wydrukowano wejściówki dla dziennikarzy i przygotowano kryptę. Kolegium IPN zamieściło nawet w Internecie podziękowania dla biskupa krakowskiego, kardynała Stanisława Dziwisza.

Jeszcze w środę w "Dzienniku Polskim" ks. Marek Głownia, proboszcz kościoła świętych Piotra i Pawła mówił, że prezes zostanie pochowany "w jednej z krypt pod kaplicą przy wejściu do kościoła. Wejście do niej przykryte jest ciężką kamienną płytą, która waży kilkaset kilogramów". W kościele miało się pojawić epitafium upamiętniające zmarłego (albo na posadzce, albo na ścianie).

Zgodę na pochówek w kościelnej krypcie wydał kard. Dziwisz. - Rozmawiałem w tej sprawie z metropolitą w ubiegłym tygodniu i uzyskaliśmy zgodę kardynała na pochowanie prezesa Kurtyki w kościele świętych Piotra i Pawła. Proboszcz tej świątyni wyznaczył jedną z krypt na pochówek - mówił "Gazecie" Marek Lasota, dyrektor krakowskiego oddziału IPN. Dodał też, że miejsce wskazała rodzina i kierownictwo IPN.

Trumna Janusza Kurytki miała spocząć jako pierwsza w budowanym dopiero Panteonie Narodowym, kościoła w którym leży ks. Piotr Skarga. Mają tam być wybitni przedstawiciele polskiej kultury i nauki. Na razie trwają prace przygotowujące podziemia świątyni do tej funkcji. Mają zakończyć się w 2012 r. Pomysł stworzenia nowego Panteonu wziął się stąd, że zapełniła się już krypta w kościele ojców paulinów na Skałce, w której do tej pory chowano wielkich Polaków (ostatnio Czesława Miłosza).

Jednak wczoraj dziennikarze dostali komunikaty z IPN o zmianie miejsca pogrzebu. Co się stało? W krakowskiej kurii nie chciano tego komentować. - Fundacja Panteonu przekonała kardynała, że mają być tam pochowani ludzie, którzy swoją działalnością rozsławili Polskę na świecie. Bez względu na zasługi Janusza Kurtyki, nie wpisuje się on w ten nurt [sic!] - usłyszeliśmy nieoficjalnie.

Kierujący Fundacją prof. Franciszek Ziejka nie odbierał wczoraj telefonów.
- Wziąłem na siebie ciężar powiadomienia rodziny o tej zmianie
- mówi Marek Lasota. Komentować nie będzie.

Franciszek Ziejka (ur. 3 października 1940 w Radłowie koło Tarnowa) – historyk literatury polskiej, w latach 1999-2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W czerwcu 1978 r. - gdy naukowiec miał jechać do Portugalii - SB uznaje go za kontakt operacyjny i nadaje mu kryptonim "Zebu". Już w 1969 r. esbek tak pisał o rozmowie z Franciszkiem Ziejką, który miał jechać do Francji: "Przyjął zadanie do obserwacji, ale miał wątpliwości co do zakresu tej pracy (...). Z informacji uzyskanych od tow. Knapika - (kpt. Wydziału III SB z Krakowa - "opiekun" UJ ) - był już związany z naszą służbą" - napisano. I dalej: "ustaliliśmy, że interesują nas tylko jego obserwacje na temat słuchaczów lektoratu". Źródło: Wprost.

- Jestem zdruzgotany. Taka zmiana podjętej już decyzji jest skandaliczna i uwłaczająca pamięci Janusza. Nie powinno się zmieniać tego typu decyzji, jeżeli już zostały publicznie ogłoszone - mówi jeden z przyjaciół Kurtyki, prosi by nie cytować go z nazwiska.

Trumna Janusza Kurtyki w piątek o godz. 16.00 spocznie w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


Myślałem już nieraz, że umierając przeklnę Polskę. Dziś wiem, że tego nie zrobię. Lecz gdy po śmierci stanę przed Bogiem, będę go prosił, aby nie przysyłał Polsce wielkich ludzi.
Józef Piłsudski

Myślałem, że wraz z odrodzeniem Polski materialnym i duchowym, Polska odradzać się zacznie, że wyzbywać się zacznie tchórzostwa i wyzwalać się zacznie od pracy agentur, że przestanie pracę dla obcych uważać za najrozumniejszą pracę dla Polski.
Józef Piłsudski

Strona główna>
wtorek, 20 kwietnia 2010
Pogrzeb śp. prof. Janusza Kurtyki
poniedziałek, 19 kwietnia 2010
Spotkanie z żołnierzem mjr. "Zapory" w Puławach
sobota, 03 kwietnia 2010
WIELKANOC 2010
poniedziałek, 22 marca 2010
Z archiwum IPN - III Brygada Wileńska NZW
DZISIAJ - Z archiwum IPN: III Wileńska Brygada NZW, TVP Polonia, 22 marca 2010 r., godz. 20.45

W poniedziałek, 22 marca o godz. 20.45 TVP Polonia w ramach cyklu "Z archiwum IPN" wyemituje film III Wileńska Brygada NZW.

Jest to filmowy dokument o działalności III Wileńskiej Brygady NZW istniejącej w latach 1945–1946 r., największego oddziału partyzanckiego NZW [Narodowe Zjednoczenie Wojskowe] na Białostocczyźnie, którego dowódcą był kpt. Romuald Rajs „Bury”. Brygada powstała po rozwiązaniu V Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" w której kpt. Rajs był dowódcą II szwadronu. Po tym fakcie "Bury" nawiązał kontakt z Okręgiem Białystok NZW i został mianowany szefem PAS. Kadrę brygady tworzyli w większości żołnierze pochodzący z Wileńszczyzny. Brygada prowadziła znaczną aktywność bojową. Na swoim koncie, poza akcjami na posterunki MO, miała kilka potyczek z grupami operacyjnymi. Poważnym ciosem dla brygady było starcie z wojskami KBW w dniu 30 kwietnia 1946 r. W wyniku walk poległo 25 jej żołnierzy, a 12 dostało się do niewoli. Ostatecznie we wrześniu 1946 r. brygada została zdemobilizowana. Dopiero w końcu 1948 r. UB zatrzymało dowódcę – Romualda Rajsa i jego zastępcę por. Kazimierza Chmielowskiego "Rekina". Proces przed WSR w Białymstoku zakończył się ostatecznie wymierzeniem kary śmierci. Cień na działalność brygady rzuca fakt, że pośród wielu akcji wymierzonych w aparat terroru oddział w lutym 1946 r. przeprowadził pacyfikację wsi białoruskich.

Jako komentatorzy występują historycy: dr Sławomir Poleszak (IPN O/Lublin) oraz Piotr Łapiński (IPN O/Białystok).
Scenariusz filmu: Tadeusz Doroszuk i Adam Sikorski.
Reżyseria: Adam Sikorski.
Rok produkcji: 2010.
Czas: 27.51 min.


Por./kpt. Romuald Rajs ps. "Bury" - dowódca III Wileńskiej Brygady NZW.

Zobacz więcej:
Strona główna> 
piątek, 19 marca 2010
Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"
Inicjatywa Ustawodawcza Prezydenta RP: 1 marca Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, korzystając ze swego konstytucyjnego uprawnienia do inicjatywy ustawodawczej, złożył na ręce Marszałka Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", jako święta państwowego, które będzie obchodzone w dniu 1 marca każdego roku.

Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Święto to ma zarazem służyć upowszechnianiu, w szczególności wśród młodzieży, wiedzy o bohaterach, którzy nie pogodzili się z komunistycznym zniewoleniem Polski i z bronią w ręku walczyli o suwerenną i niepodległą Rzeczpospolitą. Ten Dzień, to także wyraz czci dla licznych społeczności lokalnych, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu przez długie lata.

Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" nie zawiera propozycji zmian w ustawie z dnia z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. Oznacza to, że inicjatywa Prezydenta nie prowadzi do ustanowienia nowego dnia wolnego od pracy.

Powojenne Polskie Powstanie Antykomunistyczne było pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko sowieckiej agresji i narzuconym siłą władzom komunistycznym. Było też przykładem najliczniejszej konspiracji zbrojnej w skali europejskiej, obejmującym teren całej Polski, w tym także utracone na rzecz Związku Sowieckiego - Kresy Wschodnie II RP.
Rozwiązanie Polskich Sił Zbrojnych w Kraju, dokonane na mocy rozkazu dowódcy AK gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka" z 19 stycznia 1945 r. oraz zakończenie II wojny światowej, nie oznaczały dla żołnierzy AK i innych organizacji niepodległościowych końca walki o wolność Polski. Dla większości z nich oznaczały czas represji, dla społeczeństwa polskiego natomiast czas nowej okupacji sowieckiej i rządów reżimu komunistycznego. Pomimo braku jednolitego dowództwa oraz świadomego samoograniczania działań wyłącznie do wymiaru samoobrony, działania zbrojne będące wynikiem licznych, samorzutnych inicjatyw lokalnych bardzo szybko objęły cały kraj. Działające wówczas liczne oddziały partyzanckie, dowodzone w większości przez żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, dawały schronienie ściganym przez komunistyczny aparat represji byłym żołnierzom AK i innych organizacji niepodległościowych. Dawały otuchę społeczeństwu, zaspokajając jego elementarną potrzebę sprawiedliwości.
Pomimo niekorzystnej dla Polski sytuacji geopolitycznej – nie dającej nadziei na możliwość zmiany reżimu komunistycznego w Kraju, "Żołnierze Wyklęci" pozostali wierni w służbie niepodległemu Państwu Polskiemu, dając świadectwo nieugiętej postawy i krwi w setkach bitew i kazamatach katowni komunistycznego aparatu bezpieczeństwa.
Będąc głównym przeciwnikiem reżimu komunistycznego przez pierwszych kilka lat "Żołnierze Wyklęci" odegrali niezwykle istotną rolę w przesunięciu kolejnych sekwencji utrwalania systemu komunistycznego, pozostając dla wielu środowisk opozycji demokratycznej wzorem postawy obywatelskiej.

Zobacz także:
Źródło: PREZYDENT.PL>
Strona główna>

czwartek, 11 marca 2010
Konferencja IPN o dowódcach podziemia
"Polegli na polu chwały… Losy dowódców podziemia niepodległościowego z lat 1945–1950 w regionie radomskim" – Skaryszew, 14 marca 2010

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Delegatura w Radomiu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie zapraszają na konferencje popularnonaukową:

Polegli na polu chwały…
Losy dowódców podziemia niepodległościowego z lat 1945-1950 w regionie radomskim

która odbędzie się w Skaryszewie w dniu 14 marca 2010 r. (niedziela), o godz. 15.00 w sali widowiskowej MGOK w Skaryszewie, ul. Słowackiego 5.


PROGRAM:

godz. 15.00 – referaty:
 • dr Ryszard Śmietanka - Kruszelnicki: "Nie chcemy czerwonego niewolnictwa...". Ppor. Tadeusz Zieliński "Igła" i jego podkomendni w walce z komunistycznym zniewoleniem.
 • Marcin Sołtysiak: Z Batalionów Chłopskich pod rozkazy "Zagończyka". O życiu i śmierci por. Jana Rogozińskiego "Ostrego" słów kilka.
 • Krzysztof Busse: Od nienawiści do uwielbienia - Aleksander Młyński "Drągal" w książce Stefana Skwarka i wspomnieniach Marii Dżbik.
godz. 16.30
 • projekcja filmu dokumentalnego z cyklu Z archiwum IPN pt.: "Zagończyk" (zrealizowanego przez TVP Lublin i OBEP IPN Lublin)
godz. 17.00
 • dyskusja
Strona główna>
niedziela, 07 marca 2010
61 rocznica śmierci mjr. "Zapory"
61 rocznica śmierci mjr. Hieronima Dekutowskiego "Zapory"

Mjr cc Hieronim Dekutowski "Zapora"

61 lat temu komunistyczni oprawcy zamordowali w więzieniu MBP na warszawskim Mokotowie majora Hieronima Dekutowskiego "Zaporę" - cichociemnego, legendarnego dowódcę oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, a później Zrzeszenia WiN na Lubelszczyźnie. Skazany na karę śmierci przez WSG w Warszawie, został zamordowany wraz z grupą sześciu swoich oficerów 7 marca 1949 r. Z rąk UB-eckich morderców zginęli:

 • Mjr Hieronim Dekutowski "Zapora" (ur. 1918) - cichociemny, komendant oddziałów leśnych Inspektoratu DSZ-WiN Lublin, a następnie dowódca zgrupowania partyzanckiego liczącego w szczytowym okresie ponad 300 ludzi;
 • Kpt. Stanisław Łukasik "Ryś" (ur. 1918) - dowódca oddziału w zgrupowaniu "Zapory";
 • Ppor. Roman Groński "Żbik" (ur. 1926) - dowódca oddziału żandarmerii zgrupowania;
 • Por. Jerzy Miatkowski "Zawada" (ur. 1923) - żołnierz zgrupowania, a następnie adiutant "Zapory";
 • Por. Tadeusz Pelak "Junak" (ur. 1922) - żołnierz "Zapory", członek siatki terenowej WiN;
 • Por. Edmund Tudruj "Mundek" (ur. 1923) - żołnierz oddziału "Rysia" w 1944 r. wywieziony do ZSRR, od 1946 r. ponownie w jego oddziale;
 • Por. Arkadiusz Wasilewski "Biały" (ur. 1925) - żołnierz zgrupowania, adiutant "Zapory".
Podczas niejawnej rozprawy 3 listopada 1948 r. w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie, zasiadło ich siedmiu, oraz ich polityczny przełożony Władysław Siła-Nowicki. Oskarżeni dla ich poniżenia przebrani byli w mundury Wehrmachtu. W ostatnim słowie mjr "Zapora" nie prosił o najniższy wymiar kary, ale z godnością oświadczył, że decyzję pozostawia sądowi. 15 listopada 1948 r. skład orzekający pod przewodnictwem sędziego Józefa Badeckiego, który wcześniej skazał na śmierć m.in. rtm. Witolda Pileckiego, skazał go na 7-krotną karę śmierci, pozostali otrzymali podobne wyroki. Prośby o łaskę napisane do Prezydenta Bolesława Bieruta przez matkę i najstarszą siostrę Zofię Śliwę (czyniła też próby wydostania brata drogą dyplomatyczną poprzez Prezydenta Republiki Francuskiej; od końca lat 20. mieszkała we Francji i była odznaczona Legią Honorową za udział we francuskim ruchu oporu) zostały jednak odrzucone. "Zapora" wraz z podwładnymi trafił do celi dla "kaesowców", gdzie siedziało wówczas ponad 100 osób. Na przełomie stycznia i lutego 1949 r. podjęli oni próbę ucieczki - postanowili wywiercić dziurę w suficie i przez strych dostać się na dach jednopiętrowych zabudowań gospodarczych, a stamtąd zjechać na powiązanych prześcieradłach i zeskoczyć na chodnik przy ulicy Rakowieckiej. Kiedy do zrealizowania planu zostało ledwie kilkanaście dni, jeden z więźniów kryminalnych uznał, że akcja jest zbyt ryzykowna i wsypał uciekinierów, licząc na złagodzenie wyroku. Hieronim Dekutowski i Władysław Siła-Nowicki trafili na kilka dni do karceru, gdzie siedzieli nago, skuci w kajdany. 7 marca 1949 r. wykonano na nim karę śmierci; stracono też 6 jego podkomendnych. W chwili śmierci, pomimo tego, że miał tylko 30 lat, wyglądał jak starzec z siwymi włosami, wybitymi zębami, połamanymi rękami, nosem i żebrami oraz zerwanymi paznokciami. Do dziś nie są znane miejsca pochówku "Zapory" i jego ludzi...

GLORIA VICTIS !!!

Więcej na temat majora "Zapory" czytaj tutaj:
Strona główna>