Zapomniani Bohaterowie

Żołnierze Wyklęci - Zapomniani Bohaterowie na facebook
FUNDACJA ''PAMIĘTAMY''
MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH w Ostrołęce
THE DOOMED SOLDIERS
Freedom And Independence
NATIONAL ARMED FORCES
Instytut Pamięci Narodowej
Zeszyty Historyczne WiN-u
GLAUKOPIS - Pismo Społeczno-Historyczne
Historia miejscowo¶ci Gminy Urszulin
ENDECJA.pl
Brygada ¦więtokrzyska NSZ

Leopold Okulicki
KAMPANIA WRZE¦NIOWA 1939


www.michalkiewicz.pl - strona autorska Stanisława Michalkiewicza
ALBUM POLSKI - Nasze Małe Ojczyzny
Witryna po¶więcona twórczo¶ci i życiu Józefa Mackiewicza (1902 - 1985)
Łysiakmania
WOLNI i SOLIDARNI
13grudnia.org.pl
Żarowska Izba Historyczna
Strony Patriotyczne
SURGE POLONIA
Polsko-Polonijna Gazeta Internetowa KWORUM
Ogrody Wspomnień
Blog > Komentarze do wpisu
69. rocznica ¶mierci ostatniego komendanta NZW
69. rocznica ¶mierci por. Kazimierza Żebrowskiego "B±ka" i Jerzego Żebrowskiego "Konara"

...Nie dajmy zgin±ć poległym.
Zbigniew Herbert

Por. Kazimierz Żebrowski "B±k", ostatni komendant III Okręgu NZW Białystok. Poległ 3 grudnia 1949 r.

69 lat temu, rankiem 3 grudnia 1949 r., w wyniku doniesienia agenturalnego, zabudowania w Mężeninie (pow. Łomża), gdzie przebywał komendant białostockiego Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego por. Kazimierz Żebrowski "B±k" wraz ze swoim synem Jerzym ps. "Konar", zostały otoczone przez grupę operacyjn± II Brygady KBW i UB. Dowodz±cy operacj± wezwał partyzantów do poddania się. W odpowiedzi "Konar" wystrzelił serię z automatu i wybiegli z ojcem przez tylne drzwi stodoły, ale i tam natknęli się na linię obławy, któr± ostrzeliwuj±c się próbowali sforsować. Teofil Lipka, gospodarz, u którego się ukrywali, tak wspominał ostatnie chwile Komendanta:

[...] "B±k" z synem biegn± w kierunku olszyny. Ci z podwórka grzej± do nich. "Konar" zachwiał się, krzyczy: "Tato! Jestem ranny" – i zwalił się na ziemię. "B±k" zaraz się wrócił, ukl±kł przy głowie syna, przeżegnał się, przystawił mu pistolet do głowy i dwa razy strzelił. Tamci krzycz±, żeby przestał się bić. "B±k" strzelił sobie w głowę. Bój się skończył.

Ciało ostatniego komendanta białostockiego Okręgu NZW zastygło obok ciała jego syna. Walczyli i zginęli razem. Stało się tak, jak często w rozmowach z Teofilem Lipk± zapowiadali. Mówili mu, że jeżeli znajd± się w sytuacji bez wyj¶cia, nie dadz± się wzi±ć żywcem. Wedle rachuby: zgin±ć, ale nikogo nie wydać. Uznawali, że s± to winni ludziom, którzy przez lata udzielali im schronienia; wedle przyrzeczenia "B±ka", że z komunistami będzie się bił do ostatniego naboju, a ten ostatni nabój zostawi dla siebie. Słowa dotrzymali!

Jerzy Żebrowski "Konar", syn por. Kazimierza Żebrowskiego "B±ka". Żołnierz NZW Okręgu Białystok. W konspiracji od 1941 r. Poległ 3 grudnia 1949 r.

Komendant Kazimierz Żebrowski "B±k" (oznaczony cyfr± 4) przed szeregiem żołnierzy III Okręgu NZW. Zdjęcie wykonane na przełomie kwietnia i maja 1947 na kolonii Tabędz (za domem Jana Głębockiego „Brzytwy” – dowódcy batalionu). Pod numerami:
1. 17-letni wówczas Jerzy Żebrowski „Konar” (syn Kazimierza Żebrowskiego "B±ka") zgin±ł wraz z ojcem 3.12.1949 r. w Mężeninie. (W zwi±zku z licznymi błędami w publikacjach, podaję prawidłow± datę jego urodzenia: 21 I 1930 r.); 2. Stanisław Zienkiewicz „Kalina” zgin±ł 28.01.1948 r. w Lipiance; 3. NN.; 4. Por. Kazimierz Żebrowski „B±k” zgin±ł 3.12.1949 r. w Mężeninie; 5. Antoni Przychodzeń „Grom” zgin±ł 3.05.1947 r. w Tabędzu (obok zabudowań Jana Głębockiego „Brzytwy”) - pochowany na miejscowym cmentarzu; 6. Henryk Rogowski „Sokora” zabity 22.07.1947 w Kleczkowie, pochowany na miejscowym cmentarzu; 7. NN „Marian” od „¦miałego” (z Brygady Wileńskiej); 8. Marian Łuba „Smal” zabity 14.05.1948 w Krajewie Borowym; 9. NN.; 10. NN; 11. Teofil Jemielity „Wicher” zabity 30/31.07.1947 w PUBP w Ostrołęce; 12. NN; 13. NN „¦miały” – zabity. (Opis zdjęcia: Leszek Żebrowski).
Prawa autorskie>
poniedziałek, 03 grudnia 2018, gregg71

Polecane wpisy